Ev. Matei 10, 9-15

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Să nu aveţi nici aur, nici argint, nici bani în cingătorile voastre; nici traistă de drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa. În orice cetate sau sat veţi intra, cercetaţi cine este în el vrednic şi acolo rămâneţi până ce veţi ieși. Și, intrând în casă, uraţi-i, zicând: «Pace acestei case!». Şi, dacă este casa aceea vrednică, să vină pacea voastră peste ea. Iar de nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Și dacă nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieşind din casa sau din cetatea aceea, scuturaţi praful de pe picioarele voastre. Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor va fi pământului Sodomei şi Gomorei, în ziua judecăţii, decât acelei cetăți.