Ev. Matei 12, 15-21

În vremea aceea au mers după Iisus oameni mulţi şi i-a tămăduit pe toţi. Dar le-a poruncit cu asprime, să nu-L facă cunoscut, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: iată Fiul Meu pe care L-am ales, iubitul Meu spre care a binevoit sufletul Meu; voi pune Duhul Meu peste El şi neamurilor va vesti dreptatea. Nu se va sfădi, nici nu va striga, şi nu va auzi nimeni pe uliţe glasul Lui. Trestie zdrobită nu va frânge şi feştilă fumegândă nu va stinge, până ce nu va scoate izbânda dreptăţii. Şi în numele Lui vor nădăjdui neamurile păgâne.