Ev. Matei 24, 13-28

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cel care va răbda până la sfârşit, acela se va mântui. Și se va propovădui această Evanghelie a Împărăţiei în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile; și atunci va veni sfârşitul. Deci, când veţi vedea «urâciunea pustiirii», ce s-a zis prin Daniel prorocul, stând în locul cel sfânt – cine citeşte să înţeleagă –, atunci cei din Iudeea să fugă în munţi, cel care va fi pe casă să nu se coboare ca să-şi ia lucrurile din casă, iar cel care va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi ca să-şi ia haina. Vai de cele însărcinate şi de cele care vor alăpta în zilele acelea! Rugaţi-vă să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta. Pentru că va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi, dacă nu s-ar fi scurtat acele zile, nu ar mai fi scăpat nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile. Atunci, dacă vă va spune cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi și vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, și pe cei aleşi. Iată, v-am spus de mai înainte. Deci, dacă vă vor zice vouă: Iată, este în pustie, să nu ieşiţi; iată, este în cămări, să nu credeţi. Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.