Ev. Matei 5, 27-32

 

Zis-a Domnul: aţi auzit că s-a zis celor de demult: să nu faci desfrânare. Eu însă vă spun vouăvouă că oricine se uită la femeie cu gânduri necurate, acela a şi făcut desfrânare cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept îndeamnă la păcat, scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât să fie aruncat tot trupul tău în Gheena. Şi dacă mâna ta cea dreaptă te îndeamnă la păcat, tai-o şi o aruncă de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât să fie aruncat tot trupul tău în Gheena. S-a zis iarăşi: cine va lăsa pe femeia sa să-i dea ei carte de despărţenie. Eu însă vă spun vouă că oricine va lăsa pe femeia sa, fără pricină de desfrânare, îi dă prilej să facă desfrânare, şi cine va lua pe cea lăsată face desfrânare.