Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

Documentar

Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

  • Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia
   Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

   Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

  • Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia
   Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

   Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

  • Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia
   Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

   Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

  • Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia
   Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

   Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

  • Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia
   Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

   Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

  • Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia
   Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

   Exponatul lunii mai – icoana Sfântului Proroc Isaia

Sfântul Proroc Isaia este numit și „Evanghelistul Vechiului Testament” datorită exactității și numărului mare de profeții pe care le-a făcut, cu privire la venirea și suferințele Mântuitorului Hristos din timpul răstignirii. Pentru acest motiv ne-am propus să vă prezentăm icoana Sfântului Prooroc Isaia, ce face parte din vechiului iconostas al Bisericii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe – Iacobeni, județul Iași.

În lăcașul creștin de cult ortodox, iconostasul (cunoscut și sub denumirea de catapeteasmă sau tâmplă) este un perete care desparte naosul (partea centrală a unei biserici) de altar. De obicei, acesta este confecționat din lemn sculptat și este acoperit cu icoane.

Iconostasul este împărțit în mai multe registre iconografice (consacrate vieții lui Iisus Hristos, Maicii Domnului, apostolilor și anumitor sfinți), separate prin frize decorative, sculptate în relief sau modelate în stuc. Primul registru, care se află la baza iconostasului, cuprinde cele două icoane împărătești, icoanele de hram, ușile împărătești și cele două uși diaconești. Al doilea registru este compus din icoanele Praznicelor Împărătești cu icoana Cinei cea de Taină în centru sau Sfânta Mahramă. Al treilea este registrul icoanelor Sfinților Apostoli cu icoana Deisis în centru. Al patrulea registru cuprinde icoanele Sfinților Proroci, având în mijloc icoana Maicii Domnului Oranta. Al cincilea registru cuprinde icoanele Patriarhilor Vechiului Testament și icoana Preasfintei Treimi în centru.

Așezată pe mijlocul iconostasului, în partea de sus, Crucea Domnului, are de o parte și de cealaltă molena Maicii Domnului și pe cea a Sfântului Apostol Ioan. Ele nu sunt considerate un registru de sine stătător, dar reprezintă coronamentul iconostasului ce cuprinde în el esența lucrării de răscumpărare a omului de sub povara păcatului strămoșesc.

Muzeul Mitropolitan Iași deține mai multe icoane, care au constituit, cândva, părți componente din diverse iconostase. Acest lucru este confirmat de compozițiile iconografice ale icoanelor respective, maniera artistică, modelul asemănător al prelucrării suportului de lemn etc. Examinarea acestor obiecte denotă prezența în colecția muzeului a mai multor categorii de fragmente de iconostase, reprezentând registre distincte ale iconostasului din care au făcut parte, icoanele fiind clasificate conform registrelor din care făceau parte.

Sfântul Proroc Isaia este numit și „Evanghelistul Vechiului Testament” datorită exactității și numărului mare de profeții pe care le-a făcut, cu privire la venirea și suferințele Mântuitorului Hristos din timpul răstignirii. Pentru acest motiv ne-am propus să vă prezentăm icoana Sfântului Prooroc Isaia, ce face parte din vechiului iconostas al Bisericii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe – Iacobeni, județul Iași.

Poziționarea proorocului Isaia, redat în semi-profil spre stânga, ne permite să stabilim în care parte a iconostasului era amplasată icoana. Conform Erminiei bizantine, scrisă de Dionisie din Furna, Sfântul Prooroc Isaia este pictat al patrulea, în partea stângă a iconostasului.

Icoana are o formă lobată, cu o ramă plată, puțin ieșită în relief, iar cele două capete sunt lipite în partea superioară. În partea opusă, suportul are o mică bază pe care se sprijină, care prezintă extremitățile rotunjite. Sfântul Proroc ocupă aproape tot câmpul pictural, fiind reprezentat în picioare, până în zona șoldurilor, aproximativ două treimi din înălțime, având în mâna dreaptă un filacter desfășurat, iar cu mâna stângă aratând spre acesta. Desenul este incizat în fibra lemnului. Privirea lui este orientată spre stânga, părul castaniu fiind nuanțat cu diferite tonuri de gri, iar carnația constă în suprapunerea succesivă de straturi de culoare, mergând de la ocru-verzui pentru umbre, până la ocru deschis, pentru părțile luminate. Poartă tunică de culoare ocru roșcat, cu linii de fald mai închise, pentru a sugera profunzimea. Himationul de culoare albastru deschis îi acoperă în totalitate umărul stâng și doar parțial pe cel drept. Fondul pictural este albastru deschis cu valorări mai închise, iar rama prezintă zone mici acoperite cu foiță metalică argintie.

Inscripțiile de pe pergamentul profetului reflectă în mod special prefigurarea evenimentelor Nou-Testamentare, în primul rând – Întruparea Domnului, menționată la Sfinții Proroci David, Ghedeon, Isaia, Daniel, Zaharia, Avacum, Iezechiel, Solomon, Jertfa pe Cruce regăsită la prorocul  Moise și Dreptul Iov, Învierea profețită de Prorocii Sofonie și Iona și stabilirea Noului Legământ la Sfântul Proroc Eremia).

Transliterația versetului de pe filacter este: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel. (Isaia 7,14). Numele Sfântului Proroc Isaia dar și versetul sunt caligrafiate, pe icoană, cu negru.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, referindu-se la iconostas, l-a asemănat cu Sfânta Scriptură, numindu-l „Evanghelie pictată”, explicând că reprezintă un mijloc important de misiune, de transmitere a cuvântului mântuitor: „Ceea ce se spune în Sfânta Evanghelie pentru urechi, se spune în icoane pentru vedere (…). Toată teologia, toată Evanghelia este concentrată în simbol sub formă vizuală, ca ceea ce auzim noi cu urechile să vedem şi cu ochii”.

Sfântul Proroc Isaia este serbat în calendarul ortodox pe data de 9 mai.

Icoana se află expusă în Sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan și face parte din expoziția „Rugăciune și paisianism reflectată în obiectele de patrimoniu din epocă”.  Vă invităm să o vizitați împreună cu celelalte bunuri culturale existente în muzeul nostru!