(Foto) Tărâmul de vis al Cappadociei – o mărturie a strălucirii civilizației creștine

Reportaj

(Foto) Tărâmul de vis al Cappadociei – o mărturie a strălucirii civilizației creștine

Cappadocia este o regiune din Turcia cu o istorie fascinantă. Este așezată pe un platou vulcanic situat în zona central-sudică a țării. După înființarea Constantinopolului devine provincie a Imperiului Bizantin. Aici se vor naște cei mai mari Părinți ai Bisericii Răsăritene, Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa și Amfilohie de Iconium, ca să îi amintim doar pe câțiva, a căror operă a ajutat fundamental la fixarea învățăturii creștine ortodoxe.