Paraclisul și peștera celor 14.000 de prunci de la Biserica Nașterii Domnului – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

Sub peretele de piatră al peșterii se păstrează o parte din moaștele celor 14.000 de prunci uciși de Irod cel Mare și ale unor călugări martirizați de perși în anul 614.

Ieșim din prima incintă și dăm alături de altă incintă mai mică, unde se află turnul clopotelor. Pe o ușă joasă suntem conduși într-o peșteră adâncă, numită „Peștera Sfinților 14.000 de Prunci Martiri”. Sub peretele de piatră al peșterii se păstrează o parte din moaștele celor 14.000 de prunci uciși de Irod cel Mare și ale unor călugări martirizați de perși în anul 614. Ne uităm la aceste nenumărate sfinte moaște și ne amintim de uciderea atâtor mii de prunci din porunca tiranului Irod Idumeul: …Atunci Irod, văzând că s-a batjocorit de magi, s-a mâniat foarte tare și trimițând a omorât pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul: Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Rahila plângea pe fiii săi și nu voia să se mângâie pentru că nu mai sunt (Matei 2, 16-18).

Coborâm mai în adânc, unde se află și un mic paraclis închinat sfinților prunci martiri. Ce mare este păcatul mândriei și al uciderii de oameni! De amândouă a fost biruit tiranul rege Irod. Izbăvește, Doamne, lumea de ucidere, de sabie, de foamete, de ciumă și cutremur! Izbăvește țara noastră de venirea altor neamuri, de dezbinare, de ură și de războiul cel dintre noi! Izbăvește lumea de tot felul de tirani și ucigași de oameni. Mântuitorule izbăvește casele noastre de păcatul lui Irod, de uciderea de prunci, care stăpânește tot pământul! Izbăvește pe femeile creștine de acest păcat cumplit, pe care nici păgânii nu-l fac! Că mai mare este păcatul mamelor ucigașe de copiii, decât păcatul tiranului Irod. Și mai greu vor fi osândite mamele creștine, care se rușinează de nașterea de prunci, decât cele păgâne, care își împlinesc chemarea de mame cu demnitate. Izbăvește tot pământul de cursele satanei, de mame pruncucigașe, de ură între oameni și de tot felul de războaie! Binecuvintează lumea și țara noastră cu pace, cu mame credinciose și copii sănătoși, cu urmași vrednici de Hristos și de marii noștri părinți înaintași!

(Arhimandrit Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Mormântul Domnului, Editura Mănăstirii Sihăstria, 2010, pp. 240-241)

De la același autor

Ultimele din categorie