Popasurile 3, 4 și 5 de pe Drumul Crucii – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

Locuri de pelerinaj

Popasurile 3, 4 și 5 de pe Drumul Crucii – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

    • Locul întâlnirii Domnului cu Maica Sa pe Drumul Crucii (Foto: Oana Nechifor)

      Locul întâlnirii Domnului cu Maica Sa pe Drumul Crucii (Foto: Oana Nechifor)

Mergem la stânga, pe strada de pe valea Tyropeon. Un fluviu de lume. Suntem în mijlocul Sfintei Cetăți.

De la Pretoriu, Drumul Crucii coboară în linie dreaptă spre Valea Tyropeon, care trece prin mijlocul Ierusalimului Vechi. Este ora 12, când Domnul a fost dus la răstignire. Străbatem cu greu prin mulțime și căldură. La întretăierea celor două străzi care vin de la Poarta Sfântului Ștefan și Poarta Damascului, se află al treilea popas, adică prima cădere a Mântuitorului sub povara Crucii. Ne închinăm și cerem de la Dumnezeu ajutor, să ne putem duce fiecare crucea vieții, care ni s-a rânduit.

Apoi pornim mai departe. Mergem la stânga, pe strada de pe valea Tyropeon. Un fluviu de lume. Suntem în mijlocul Sfintei Cetăți. Aici, spune tradiția, a întâlnit Hristos pe Maica Sa, „care plângea și se tânguia”. Este al patrulea popas!

Doamne, Dumnezeul nostru, ai milă de noi și de toată lumea! Pentru rugăciunile și lacrimile Maicii Tale, care plânge pentru oameni, iartă-ne păcatele, întărește-ne credința, dă-ne răbdare și ajută-ne să săvârșim cu pace călătoria vieții noastre! În acest sfânt loc se înalță o mică biserică.

Părăsim strada Damascului și apucăm la dreapta pe o uliță îngustă, cu trepte de piatră care urcă la Sfântul Mormânt. Pe colțul străzii se află o inscripție: „Al cincilea popas”. Luarea Crucii din spatele Domnului de către Simon Cirineanul... Doamne, întărește-ne să purtăm fiecare crucea pe care ne-ai rânduit-o de la Botez! Așa cum bunul cirinean nu s-a împotrivit, ci Ți-a urmat cu credință, ducând Crucea Ta, dă-ne și nouă răbdare și ne întărește „cu putere de sus”, să urmăm Ție spre Golgota. Ajută-ne să nu cârtim în ispite, să nu cădem în păcate, să nu lepădăm crucea mântuirii, ci să urmăm Ție cu credință și fapte bune, până vom ajunge sus și vom intra în lumina Învierii Tale!

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Mormântul Domnului, ediția a VI-a, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010, pp. 52-53)

Citește despre: