Restabiliți pacea în casa voastră, de la ea pornește tot binele

Căsătorie

Restabiliți pacea în casa voastră, de la ea pornește tot binele

    • femeie cu flori galbene în mână
      Restabiliți pacea în casa voastră, de la ea pornește tot binele / Foto: Oana Nechifor

      Restabiliți pacea în casa voastră, de la ea pornește tot binele / Foto: Oana Nechifor

Să alungăm pricina supărării și să facem pace în casa noastră, încât și femeia să poată să se alipească de bărbatul ei, și bărbatul să alerge la ea ca la un liman din tulburările și zgomotele din afară, și astfel, să afle în ea orice mângâiere.

Iubiților, știind folosul strâmtorărilor, să răbdăm fără tânguire toate întâmplările nemulțumitoare și să fim împăciuitori față de toți, îndeosebi față de femeile noastre. Și să ne îngrijim mult, încât să nu le luăm în seamă când ne osândesc cu dreptate sau cu nedreptate, ci doar de un lucru să ne îngrijim: să alungăm pricina supărării și să facem pace în casa noastră, încât și femeia să poată să se alipească de bărbatul ei, și bărbatul să alerge la ea ca la un liman din tulburările și zgomotele din afară, și astfel, să afle în ea orice mângâiere.

(Sfântul Ioan Gură de AurCuvinte de aur. Volumul III. Nunta, familia și problemele lor, traducere de Pr. Victor Manolache, Editura Egumenița, Galați, p. 30)