Rugăciune la împăcarea celor învrăjbiți

Mulțumim Ție, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor și Dătătorul bunătăților, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei și ai dat pace neamului omenesc; Cel ce și acum ai dăruit pace robilor Tăi, înrădăcinează întru ei frica Ta și dragostea unuia spre altul o întărește; stinge toată vrajba, depărtează dintre ei toate îndemnurile spre dezbinare. Că Tu ești pacea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vechii vecilor. Amin.