Sângele lui Hristos se potrivește la toată omenirea care Îl primește cu vrednicie și cu dragoste!

Cuvinte duhovnicești

Sângele lui Hristos se potrivește la toată omenirea care Îl primește cu vrednicie și cu dragoste!

    • preot împărtășind
      Sângele lui Hristos se potrivește la toată omenirea care Îl primește cu vrednicie și cu dragoste! / Foto: Oana Nechifor

      Sângele lui Hristos se potrivește la toată omenirea care Îl primește cu vrednicie și cu dragoste! / Foto: Oana Nechifor

La Sfânta Împărtășanie, preotul spune: „Se împărtășește robul lui Dumnezeu, cu cinstitul Trup și Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”. Aceasta se întâmplă numai când ne împărtășim cu vrednicie!

Se spune că dreptul Noe o sută de ani a lucrat pe corabie ca să se salveze de moartea cea îngrozitoare a valurilor potopului. Noi, oare, nu trebuie să ne pregătim ca să scăpăm de moartea cea veșnică? Moise, alesul lui Dumnezeu, a făcut chivotul legii din cel mai ales lemn, poleindu-l cu aur, ca să nu putrezească, spre buna păstrare a Tablelor legii cu cele 10 porunci dumnezeiești; noi niște făpturi neputincioase, cu câtă frică, credință și dragoste trebuie să ne apropiem de cinstitul Trup și Sânge al Mântuitorului spre a le primi, pentru că noi, avându-L pe Hristos în ființa noastră, devenim Biserica lui însuflețită și rai duhovnicesc.

Știința medicală, spre a veni în ajutorul celor bolnavi, stabilește grupa sanguină la toată lumea, pentru ca, la nevoie, oricine să poată fi salvat de la moarte prin sângele altuia. Dar Sângele lui Hristos se potrivește la toată omenirea care Îl primește cu vrednicie și cu dragoste.

La Sfânta Împărtășanie, preotul spune: „Se împărtășește robul lui Dumnezeu, cu cinstitul Trup și Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”. Aceasta se întâmplă numai când ne împărtășim cu vrednicie!

Pentru a putea primi Sfânta Împărtășanie cu vrednicie, trebuie să facem o bună mărturisire. Iată ce ne învață Sfântul Apostol Pavel: „Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de Trupul și Sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, osândă își mănâncă și bea, nesocotind Trupul Domnului. De aceea, mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și mulți au murit” (I Corinteni 11, 27-30).

(Arhimandritul Serafim ManCrâmpeie de propovăduire din amvonul Rohiei, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, 1996, p. 67)