Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic

Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic

Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic

5 Aprilie
3 August

Prin viața sa îmbunătățită, prin pustniceștile nevoințe și ostenelile ascultării, atât a plăcut lui Dumnezeu, încât, nu numai în viață ci și după moartea sa, multe minuni a făcut.

  • Viața Sfintei Cuvioase Teodora din Tesalonic

    Această cuvioasă a fost născută în insula Eghina, din părinți creștini dreptcredincioși, Antonie și Hrisanta, a căror dreaptă credință și faptă bună a fost arătată în acea vreme, când Biserica lui Hristos se tulbura de eresul iconoclasmului, în împărăția lui Mihail Valvos, de care eres nu numai nu s-a vătămat acea bună doime; ci, ca o lumină în întuneric prin dreapta credință a luminat.

Calendar ortodox
20 Aprilie

(Pomenirea morților)