Sfântul Ioan Scărarul ‒ drumul spre sfințenie

Vieţile Sfinţilor

Sfântul Ioan Scărarul ‒ drumul spre sfințenie

Petrecând sub ascultarea Cuviosului Martirie vreme de 20 de ani, iar apoi nevoindu-se într-o peșteră peste 40 de ani, Sfântul Ioan este autorul renumitei cărți Scara, comparând viața duhovnicească cu o scară cu 30 de trepte.

Născut la sfârșitul secolului al VI-lea, în Siria, Sfântul Ioan a îmbrățișat viața monahală încă de când avea 16 ani, fiind ucenic al Cuviosului Martirie aproape 20 de ani. După moartea duhovnicului său, Sfântul Ioan s-a retras într-o peșteră în locul numit Tolas, petrecând în nevoință acolo 40 ani.

Numit apoi stareț al Mănăstirii din Sinai, Sfântul Ioan a primit cu durere această chemare, dar s-a supus vreme de câțiva ani, după care a numit un călugăr în locul său și s-a întors în pustie, petrecând astfel până la finalul vieții sale. Autor al renumitei cărți Scara, Sfântul Ioan a prezentat viața duhovnicească sub forma unei scări cu 30 de trepte, fiecare treaptă corespunzând unei anumite virtuți.