Sfântul Proroc Amos

15 Iunie

În acea vreme, deşi Dumnezeu trimitea pe sfinţii Săi proroci la israeliteni, ca să le arate rătăcirea lor şi să-i povăţuiască la calea cea dreaptă, puţini dintre ei se îndreptau şi se întorceau la Adevăratul Dumnezeu. Iar Sfântul Amos spune: „Eu n-am fost proroc, nici nu sunt fiu de proroc, ci am fost păstor al dobitoacelor; şi fiind sărac, mă hrăneam cu poame din pustie, până m-a luat Domnul de la oi şi mi-a zis: «Mergi şi proroceşte la poporul meu, Israel»”.

 

Icoane

 
 
 

Video  

 

Texte de sfânt

 

Articole despre sfânt