De ce răspundem la Liturghie cu „Doamne miluiește”?

De unde se poate vedea că mila lui Dumnezeu e tot una cu Împărăția Lui? Din aceea că Hristos, vorbind despre răsplata cu care El îi va încununa pe milostivi, o dată spune că aceștia vor fi miluiți, iar altădată că vor moșteni Împărăția Cerurilor.

Pentru ce preotul (diaconul) ne îndeamnă să ne rugăm pentru multe și felurite lucruri, pe când credincioșii din Biserică se roagă numai să fie miluiți, înălțând către Dumnezeu la toate cererile, una și aceeași rugăciune: „Doamne Miluiește!”

Mai întâi pentru că această rugăciune cuprinde într-însa o mulțumire și o mărturisire. Al doilea, fiindcă a cere de la Dumnezeu milă înseamnă a cere Împărăția Lui, iar dacă o cerem pe aceasta, Hristos a făgăduit că toate celelalte de care avem trebuință ni se vor adăuga. Pentru aceasta e de ajuns cererea de mai sus, ca una ce poate să dobândească toate dintr-o dată.

Dar de unde se poate vedea că mila lui Dumnezeu e totuna cu Împărăția Lui?

Din aceea că Hristos, vorbind despre răsplata cu care El îi va încununa pe milostivi, o dată spune că aceștia vor fi miluiți, iar altădată că vor moșteni Împărăția. Astfel, într-un loc zice: „Fericiți cei milostivi, că aceia vor fi miluiți”; iar în altă parte, ca și cum s-ar tălmăci pe Sine Însuși și ar lămuri ce înseamnă a fi miluit spune: „Și va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui (adică celor milostivi): Veniți, binecuvântații Tatălui Meu și moșteniți Împărăția cea gătită vouă de la zidirea lumii”. Așa că a dobândi mila de la Dumnezeu e totuna cu a primi moștenirea Împărăției Cerești.

De altfel, dacă cineva ar voi să înțeleagă în ce constă mila dumnezeiască, prin asemănare cu mila omenească, va găsi că ea nu e nimic altceva decât însăși Împărăția Cerurilor. Căci să vedem ce au făcut cei milostivi? „Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau” (Matei 25, 35), le va zice Domnul. De aceea și Hristos îi va milui, primindu-i părtași la masa Lui. Și care e acea masă? „...Ca să mâncați și să beți la masa Mea, întru Împărăția Mea” (Luca 22, 30), zice Dânsul. Iar ca să ne dăm seama de strălucirea acelei mese, care nu va fi o masă de robi, ci una împărătească, să avem în vedere că cel ce va sluji la ea va fi Însuși Stăpânul a toate: „Căci se va încinge, îi va așeza la masă și, apropiindu-se, va sluji lor” (Luca 12, 37).

Prin urmare, când cerem de la Hristos milă, înseamnă că ne rugăm să dobândim de la El Împărăția cea veșnică.

(Sfântul Nicolae CabasilaTâlcuirea dumnezeieștii liturghii, traducere din greacă de Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Editura Arhiepiscopiei Bucureștilor, București, 1989, pp. 19-20)

De la același autor

Ultimele din categorie