(Video) Cântarea Sfintei Cruci - Maria Mihali și Grupul psaltic „Theologos” (de Gherontie Prodromitul, glas VIII)

Cântări

(Video) Cântarea Sfintei Cruci - Maria Mihali și Grupul psaltic „Theologos” (de Gherontie Prodromitul, glas VIII)

„Astăzi voiesc a-ţi aduce
Laudă, Sfinţită Cruce,
Cântând cu cântare dulce:
Bucură-te, Sfântă Cruce!

Bucură-te, semn ceresc,
Cruce steag împărătesc!
Bucură-te, armă sfântă,
Bucură-te rugă sfântă!

Bucură-te, bucurie
Celor din călătorie!
Bucură-te, sfântă armă
Care pe vrăjmaşi îi sfarmă!


Bucură-te, armă tare
Călătorilor pe mare!
Bucură-te, şi eu ţie,
Cânt astăzi cu veselie.

Astăzi ţie ţi se-nchină
Al meu trup făcut din tină,
Că pe tine când te fac,
De toată năluca scap.

Scap de vrăjmaşii cumpliţi
Ce sunt cu mine învrăjbiţi
Când te am eu păzitoare
Şi bună străjuitoare.

Atuncea răul vrăjmaş
N-are la mine lăcaş
Şi se scutură şi piere
De nespusa ta putere.

Tu eşti a mea mângâiere.
O, Cruce, a mea putere!
Tu eşti povăţuitoare,
Tu la Rai îndreptătoare.

Eşti tu, Cruce, mângâiere,
O, Cruce, a mea putere.
Dă-mi dar ca să biruiesc
Tot sfatul diavolesc.

Dă-mi o inima curată,
Dă-mi o minte luminată!
Şi aşa prin darul tău
Să mă-nvrednicesc şi eu.

Vrednic a te lăuda ,
Vrednic a te săruta!
Cântându-ţi cântare dulce:
Slavă ţie, Sfânta Cruce!”