Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim

7 Mai

Și s-a întâmplat atunci de era duminica aceea în șapte zile ale lunii mai și în ceasul al treilea s-a arătat pe cer închipuirea cinstitei Cruci a Domnului, care strălucea cu o lumină negrăită, mai mult decât razele soarelui, la care privind tot poporul, se minuna cu spaimă mare. Acel semn al Sfintei Cruci a stat deasupra sfântului munte al Golgotei – pe care Domnul nostru Iisus Hristos S-a răstignit.

 

Icoane

 
 
 

Minuni

 

Predici

 

Video  

 

Audio  

 

Fotografii

 

Articole despre sărbătoare

 

Locuri de pelerinaj

 

Sfântul Munte Athos

 

Mănăstiri