Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim

Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim

Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim

7 Mai

Și s-a întâmplat atunci de era duminica aceea în șapte zile ale lunii mai și în ceasul al treilea s-a arătat pe cer închipuirea cinstitei Cruci a Domnului, care strălucea cu o lumină negrăită, mai mult decât razele soarelui, la care privind tot poporul, se minuna cu spaimă mare. Acel semn al Sfintei Cruci a stat deasupra sfântului munte al Golgotei – pe care Domnul nostru Iisus Hristos S-a răstignit.

  • Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim

    Și s-a întâmplat atunci de era duminica aceea în șapte zile ale lunii mai și în ceasul al treilea s-a arătat pe cer închipuirea cinstitei Cruci a Domnului, care strălucea cu o lumină negrăită, mai mult decât razele soarelui, la care privind tot poporul, se minuna cu spaimă mare. Acel semn al Sfintei Cruci a stat deasupra sfântului munte al Golgotei – pe care Domnul nostru Iisus Hristos S-a răstignit.

Calendar ortodox
22 Mai