Ap. Fapte 15, 13-21

Ap. Fapte 15, 13-21

În zilele acelea, adunându-se apostolii în Ierusalim, a grăit Iacov, zicând: Bărbaţi fraţi, ascultaţi-mă! Simon a istorisit cum de la început a avut grijă Dumnezeu să ia dintre neamuri un popor pentru numele Său. Şi cu aceasta se potrivesc cuvintele prorocilor, precum este scris: «După acestea, Mă voi întoarce şi voi ridica iarăşi cortul cel căzut al lui David şi cele surpate ale lui iarăşi le voi zidi şi-l voi îndrepta, ca să-L caute pe Domnul ceilalţi oameni şi toate neamurile peste care a fost chemat numele Meu, zice Domnul, Cel ce a făcut acestea». Lui Dumnezeu îi sunt cunoscute din veac lucrurile Lui. De aceea, eu socotesc să nu tulburăm pe cei ce, dintre păgâni, se întorc la Dumnezeu, ci să le scriem să se ferească de întinările idolilor şi de desfrâu şi de (animale) sugrumate şi de sânge. Pentru că Moise are din timpuri vechi prin toate cetăţile propovăduitorii săi, fiind citit în sinagogi în fiecare sâmbătă. Atunci, apostolii şi preoţii, cu toată Biserica, au hotărât să aleagă bărbaţi dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, cu Pavel şi cu Barnaba: pe Iuda cel numit Barsaba, şi pe Sila, bărbați cu vază între frați, scriind prin mâinile lor cele hotărâte.

Acatistele lunii Iunie

Calendar ortodox
22 Iunie

(Sâmbata morților – Moșii de vară)