Biserica Sfintei Învieri – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

Locuri de pelerinaj

Biserica Sfintei Învieri – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

    • Biserica Sfintei Învieri
      Biserica Sfintei Învieri / Foto: Pr. Silviu Cluci

      Biserica Sfintei Învieri / Foto: Pr. Silviu Cluci

Sărutăm piatra Sfântului Mormânt, aprindem trei lumânări în numele Preasfintei Treimi și intrăm vizavi, în biserica mare și primitoare a Sfintei Învieri. Aceasta este catedrala propriu-zisă a Sfântului Mormânt și aparține Patriarhiei Ortodoxe de la Ierusalim.

Biserica Ortodoxă are trei altare de slujbă la Sfântul Mormânt. Mormântul Domnului propriu-zis, care are caracter de altar interconfesional, unde slujesc, în ordine ierarhică și istorică, întâi ortodocșii, apoi armenii, copții și catolicii. Al doilea altar este Sfânta Golgota, iar Biserica Învierii, al treilea altar, este catedrala Patriarhiei Ortodoxe din Țara Sfântă. Aici slujesc numai ortodocșii. În această biserică se fac toate slujbele ortodoxe zilnice, iar la sărbători, Sfânta Liturghie cu sobor de preoți și arhierei.

În mijlocul pronaosului se vede un sfeșnic special, din piatră, care marchează centrul bisericii. După tradiția Bisericii Ortodoxe se consideră că Ierusalimul, unde a fost răstignit Domnul, este așezat chiar în centrul lumii, al continentelor și al pământului, după cum zice și David Prorocul: Mântuire ai făcut în mijlocul pământului... (Psalm 73, 13). Căci Hristos a pătimit pentru toată omenirea, ca pe toți să-i mântuiască. Ne închinăm în Biserica Învierii Domnului, sărutăm Sfântul Jertfelnic și înconjurăm biserica pe culoarul interconfesional, pentru a ne închina și la celelalte sfinte altare.

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Mormântul Domnului, ediția a VI-a, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010, pp. 73-74)

Citește despre: