Chiliile românești de la Colciu (2) – Pelerinajul părintelui Cleopa la Athos

Locuri de pelerinaj

Chiliile românești de la Colciu (2) – Pelerinajul părintelui Cleopa la Athos

    • Bătrânul Ghedeon împreună cu ucenicul său, Părintele Dionisie Ignat
      Bătrânul Ghedeon împreună cu ucenicul său, Părintele Dionisie Ignat

      Bătrânul Ghedeon împreună cu ucenicul său, Părintele Dionisie Ignat

Am văzut aici călugări români sfinți!

– Părinte Ghedeon, cum vă simţiţi astăzi în Sfântul Munte?

– Bine, cu darul lui Dumnezeu. Dar îmi pare rău că nu avem ucenici să continue viaţa, aici, după noi. Aşa se pustiesc multe chilii, schituri şi chiar mănăstiri din lipsă de dragoste pentru Hristos şi din lipsă de tineri. Iată, eu aştept din zi în zi să mă cheme Dumnezeu la judecată şi mă întristez că nu am un ucenic tânăr din ţară.

– Avem nădejde că vă trimite Dumnezeu ucenici buni!

– Pentru asta mă rog şi eu şi sper să ne audă Dumnezeu Mântuitorul.

– Părinte Ghedeon, aţi cunoscut călugări români mai sporiţi în Athos?

– Ei, părinţilor, am văzut aici călugări români sfinţi! Odată l-am întrebat pe unul dintre ei: „Ce să fac că nu-mi pot face canonul călugăresc?". Iar el mi-a răspuns: „Dacă nu-ţi poţi face canonul, nici măcar în parte, de ce ai venit în Sfântul Munte?".

– Cât canon face un călugăr în Muntele Athos?

– O sută de metanii şi douăsprezece aţe, adică 1200 de închinăciuni.

– Dar părinţii şi fraţii din mănăstiri, care sunt trimişi la ascultări şi nu pot să ia parte la slujbele biseri­ceşti, ce canon să facă?

– Cei care, din cauza ascultării, sau pentru boală, sau din alte pricini binecuvântate, nu pot lua parte la slujbele zilnice din biserică, adică la cele şapte Laude, să facă în locul lor metanii şi închinăciuni.

– Câte anume sunt datori să facă pentru fiecare laudă?

– Rânduiala Sfântului Munte este aceasta:

Pentru Utrenie să facă 30 aţe (3000) de închinăciuni cu rugăciunea lui Iisus; pentru cele patru ceasuri să facă iarăşi 30 aţe, adică 3000 închinăciuni; pentru Vecernie, zece aţe şi pentru Pavecerniţă tot zece, adică câte o mie de închinăciuni sau să-şi citească cele şapte Laude la chilie.

– Canonul athoniţilor este mai aspru ca la noi!

– Da. După rânduiala monahismului românesc, se face aşa:

Pentru Vecernie, 25 metanii şi 100 închinăciuni;

Pentru Pavecerniţă, 12 metanii şi 50 închinăciuni;

Pentru Paraclis, 12 metanii şi 70 închinăciuni, cu rugăciunea „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”

Pentru Acatist, 12 metanii şi 200 închinăciuni;

Pentru Canonul îngerului, 7 metanii şi 50 închinăciuni;

Pentru Canonul pocăinţei, se fac 5 metanii şi 30 închinăciuni;

Pentru Miezonoptică, 25 metanii şi 100 închinăciuni;

Pentru Utrenie, 50 metanii şi 300 închinăciuni;

Pentru fiecare Ceas, 7 metanii şi 50 închinăciuni;

Pentru Obedniţă, 7 metanii şi 50 închinăciuni;

Pe lângă acest canon, care se face în locul slujbelor, fraţii începători trebuie să facă la chilii într-o zi şi o noapte 100 metanii şi 300 închinăciuni, iar monahii să facă 300 metanii şi 600 închinăciuni după învăţătura Sfinţilor Părinţi. La Sfântul Munte monahii fac în 24 ore 100 metanii şi 1200 închinăciuni.

(Protosinghelul Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Locurile Sfinte, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1992, pp. 434-436)