Citirile biblice la Botez – semnificații

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Citirile biblice la Botez – semnificații

    • cristelniță
      Citirile biblice la Botez – semnificații / Foto: Oana Nechifor

      Citirile biblice la Botez – semnificații / Foto: Oana Nechifor

Botezul aduce comuniunea cu Hristos și ocrotirea Duhului Sfânt în toate zilele vieții noastre, spre împlinirea scopului suprem – mântuirea.

Apostolul citit la Sfânta Taină a Botezului exprimă relația dintre Botezul, Moartea și Învierea lui Hristos și învierea noastră la viața duhovnicească, curățită prin apa mântuitoare a acestei taine. În Botez, noi murim cu adevărat și înviem cu adevărat cu Hristos, murim păcatului și înviem vieții celei veșnice. Hristos a omorât prin moartea Sa patimile noastre, a răstignit păcatul cel din firea noastră, care ne ținea în robie, sub blestemul morții, iar prin învierea Sa, ne-a înviat pe noi toți la viața cea nouă și fericită întru Dumnezeu.

Prin cufundarea în apa sfințită murim întru Hristos, iar prin scoaterea din aceasta înviem întru viața cea nepătimitoare. Moartea baptismală arată iarăși nimicirea morții de către Hristos, iar învierea baptismală adeverește iarăși Învierea lui Hristos, devenind chiar darul noii vieți care a strălucit din mormânt, primind harul lui Dumnezeu. Acest har, ce se regăsește în cadrul tuturor Sfintelor Taine, este rodul Morții jertfelnice și al Învierii lui Hristos, comunicarea puterii și a capacității lor mântuitoare către om (Alexander SchmemannDin apă și din duh).

Hristos „și-a dorit” atât de mult moartea ca prin moartea Sa biologică să înfrângă moartea spirituală a tuturor. Oamenii puseseră un preț deosebit de mare pe viața trupească, iar nu pe viața spirituală, duhovnicească, fapt ce a dus la o frică extremă față de moartea biologică, astfel, datorită preocupărilor deosebite față de trup, căzând în moarte spirituală. Hristos învinge astfel frica morții și, „călcând cu moartea pe moarte”, aduce înnoirea vieții noastre.

Evanghelia din cadrul slujbei Botezului arată vădit faptul că Hristos a primit de la Dumnezeu toată puterea, în cer și pe pământ, și prin această putere cheamă pe toți la mântuire și, tot prin ea, va judeca toate semințiile pământului la Judecata finală. Tot aici se amintește de importanța botezului și de validitatea lui. Astfel, se arată că Mântuitorul Însuși adresează Sfinților Apostoli îndemnul de a merge în toată lumea, pentru a propovădui Evanghelia Sa și pentru a boteza pe cei ce urmează învățăturile Sale: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându‑le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându‑le să păzească toate câte v‑am poruncit vouă; şi iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28, 18-20).

Botezul aduce astfel comuniunea cu Hristos și ocrotirea Duhului Sfânt în toate zilele vieții noastre, spre împlinirea scopului suprem, adică mântuirea. Propovăduirea Evangheliei la toată făptura, poruncită de Hristos Mântuitorul cel înviat, este izvorul creştinării lumii şi transformării ei în Biserică, prin Harul Duhului Sfânt. Aşadar, Botezul este poarta de intrare în Biserică şi începutul nemuririi fiilor lui Dumnezeu.