Condac la Praznicul Bunei Vestiri

Condace

Condac la Praznicul Bunei Vestiri

Glasul 8

Apărătoare Doamnă...

Pe Cel de o Fiinţă cu Tatăl şi cu Dumnezeiescul Duh, pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, L-ai zămislit, Curată, cu venirea Preasfântului Duh, spre înnoi­rea neamului omenesc, Ceea ce eşti fără prihană, când Arhan­ghelul ţi-a strigat ţie glasul cel de veselie lumii: Bucură-te, Mi­reasă Nenuntită!

Condacele lunii Aprilie

Calendar ortodox
24 Aprilie