Sufletul curat se bucură neîncetat de dragostea dumnezeiască

Cel ce prin sârguință a agonisit roadele dragostei, acela nu se desparte de ea, chiar de ar pătimi mii de rele.

Sufletul curat este cel care s-a izbăvit de patimi și neîncetat se veselește de dumnezeiasca dragoste. Patimă de ocară este mișcarea sufletului împotriva firii. Nepătimirea este o așezare pașnică a sufletului, în care acesta se face cu anevoie de mișcat spre răutate.

Cel ce prin sârguință a agonisit roadele dragostei, acela nu se desparte de ea, chiar de ar pătimi mii de rele, adeverind aceasta Ștefan, ucenicul lui Hristos și cei asemenea lui, și Însuși Mântuitorul, rugându-se pentru ucigași și cerându-le lor iertare de la Dumnezeu, ca pentru unii care nu știau ce fac.

(Sfântul Maxim Mărturisitorul, Patru sute de cugetări creștine, Editura Credința Strămoșească, Iași, 1998, p. 49)

De la același autor

Ultimele din categorie