Unui om care s-a asigurat material și crede că poate trăi fără grijă

Mă miră că tocmai în aceste zile, când mânia lui Dumnezeu strivește orice scut pământesc cu care oamenii ar vrea să se apere în afara credinței în El, Cel Atotputernic, dumneavoastră vă credeți apărați de un scut atât de neputincios cum este bogăția, mulțimea de pământ.

Eu mă tem pentru dumneavoastră. Îmi scrieți că v-ați asigurat pe dumneavoastră și pe copiii dumneavoastră atât de solid, încât acum puteți trăi fără grijă. Lipsa dumneavoastră de grijă a izgonit, pare-se, din sufletul dumneavoastră frica de Dumnezeu.

Prin ce v-ați asigurat? Prin bani? Oare n-ați auzit în aceste zile cum falimentele neașteptate ale băncilor fac din milionari cerșetori și, mai rău, sinucigași?

Prin case și magazine? Oare nu ați citit despre desele cutremure, care într-o clipă prefac orașele în maldăre de ruine?

Ați cumpărat ogoare și livezi? Oare ați uitat recentele secete și inundații, și norii de lăcuste?

Dacă ați fi citit Evanghelia, ați fi ținut minte spusa lui Hristos: „înșelăciunea bogăției” (Matei 13, 22). Mă miră că tocmai în aceste zile, când mânia lui Dumnezeu strivește orice scut pământesc cu care oamenii ar vrea să se apere în afara credinței în El, Cel Atotputernic, dumneavoastră vă credeți apărați de un scut atât de neputincios cum este bogăția, mulțimea de pământ. Și îmi semănați mult cu chinezii, care într-un război cu japonezii deschideau umbrele de ploaie deasupra capului ca să se apere de mitralierele inamice.

Pe lângă condamnabila lipsă de grijă care vine din bogăție, și care este o urâciune înaintea Domnului, mai simt și alt rău la dumneavoastră: și anume că bogăția dumneavoastră este amestecată cu nedreptate. Asta înseamnă a mânca pâine cu viermi. Vă otrăviți pe dumneavoastră și pe copiii dumneavoastră.

Ascultați ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Cei ce se îmbogățesc prin nedreptate sunt mai sărmani decât nevoiașii; mai bine este să cerșești decât să jefuiești”.

Istorisirea biblică despre Iov ne dă mărturie că și un om drept își poate pierde într-o singură zi toată bogăția pământească, darămite unul nedrept. Într-o singură zi și-a pierdut dreptul Iov toată avuția și, pe deasupra, fiii și fiicele. Și-a pierdut după aceea și sănătatea, și s-a așezat pe gunoi ca un sărac, plin de răni, și a început să se tânguiască. Oare nu vă temeți că vi se poate întâmpla și dumneavoastră asta? În necazul și suferința sa, evlaviosul Iov și-a apărat sufletul de deznădejde prin credința tare în Domnul; dumneavoastră cu ce-l veți apăra pe al dumneavoastră? Și ce vă va putea opri să nu vă sinucideți, adică la ruina materială să nu adăugați și ruina sufletească? În Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu scrie: cine iubește nedreptatea urăște sufletul său. În singurătate, în ceasurile liniștite ale nopții, stați de vorbă cu conștiința dumneavoastră: oare chiar iubiți mai mult nedreptatea decât sufletul dumneavoastră?

Grăbiți-vă de vă îmbogățiți în Dumnezeu, după cuvântul Mântuitorului. Iar a vă îmbogăți în Dumnezeu înseamnă a vă îmbogăți cu acea bogăție pe care Dumnezeu o iubește și care nu-l va părăsi pe om niciodată. Este vorba de bogăția credinței și încrederii în Dumnezeu, bogăția milei și împreună-pătimirii, adevărului și iubirii frățești.

Cu acest scut veți apăra viața dumneavoastră și viața copiilor dumneavoastră mai sigur decât cu o întreagă împărăție pământească, de s-ar întinde aceasta de la răsăritul soarelui până la apus...

Dumnezeu să vă lumineze și să vă binecuvânteze!

(Episcopul Nicolae VelimiroviciRăspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, volumul I, Editura Sophia, București, 2002, pp. 170-172)

De la același autor

Ultimele din categorie