Sfântul Nicolae ne ocrotește și ne îndrumă pe calea spre mântuire

Viaţa noastră pământească este atinsă de moarte, iar plinătatea vieţii o putem dobândi doar în veacul ce va să vină. Însă începutul trebuie neapărat să fie făcut aici. Iar Sfântul Nicolae ne este un ajutător nouă, celor slabi şi neputincioşi, să ne întărim în credinţă şi să dobândim viaţa veşnică.

Sfântul Ierarh Nicolae este cinstit ca un mare sfânt. Pe cei care au nevoie de ajutorul său îi sprijină nu doar cu cuvântul, ci şi cu fapta. Nu-i trece cu vederea pe cei îndureraţi, pe cei care sunt ispitiţi şi pe cei care plâng şi pier. Dumnezeu săvârşeşte prin el minuni mari, al căror număr nu poate fi socotit.

Dumnezeu ne trimite pe plăcuţii Săi, care săvârşesc minuni uimitoare, pentru ca noi şi mai vârtos să-L urmăm pe Creator, precum L-au urmat aceşti oameni sfinţi. Ei au privit doar înainte, spre lumina dumnezeiască, lăsând în urmă tot ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu şi aspirând din toată inima şi din toată fiinţa către Creatorul, pentru a dobândi plinătatea vieţii.

Aici, viaţa noastră pământească este atinsă de moarte, iar plinătatea vieţii o putem dobândi doar în veacul ce va să vină. Însă începutul trebuie neapărat să fie făcut aici. Iar Sfântul Nicolae ne este un ajutător nouă, celor slabi şi neputincioşi, să ne întărim în credinţă şi să dobândim viaţa veşnică.

(Noi minuni ale Sfântului Nicolae, traducere din limba rusă de Lucia Ciornea, Editura Sofia, Bucureşti, 2004, p. 3)

Ultimele din categorie