Odoarele Mănăstirii Varlaam – Meteora

Vechea trapeză a fost preschimbată în muzeu şi cuprinde icoane portabile, veşminte bisericeşti, cruci sculptate şi vase sfinţite.

În grija monahilor de la Varlaam se află şi biblioteca ce adăposteşte 300 de volume manuscripte, multe dintre ele împodobite cu anluminuri[1], şi un minunat muzeu de antichităţi. O comoară de mare preţ este socotită copia manuscriptă pe hârtie de pergament a Evangheliei aparţinând împăratului bizantin Constantin Porfirogenetul (912-959), având întipărită semnătura lui.

Printre odoarele mănăstirii, care se păstrează în sacristie, se află moaştele mai multor sfinţi.

[1] Anluminură se numeşte un ansamblu de motive decorative pe bază de arabescuri, de împletituri geometrice, puse în valoare cu aur şi argint, care apar pe vechile manuscrise, în special ilustraţiile în culori vii ale manuscriselor medievale.

De la același autor

Ultimele din categorie