Mitropolitul Teofan I a format cea mai vestită școală de pictură în tehnica al fresco

Pateric

Mitropolitul Teofan I a format cea mai vestită școală de pictură în tehnica al fresco

    • serafim
      Mitropolitul Teofan I a format cea mai vestită școală de pictură în tehnica al fresco / Foto: Magda Buftea

      Mitropolitul Teofan I a format cea mai vestită școală de pictură în tehnica al fresco / Foto: Magda Buftea

Acest mitropolit a format în Moldova, la Mitropolia din Suceava, cea mai vestită şcoală de pictori în frescă, printre care străluceau meşterul Dragoş Coman şi zugravul Toma din Suceava.

Mitropolitul Teofan I al Moldovei şi Sucevei (†1546)

Mitropolitul Teofan I, cel mai apropiat colaborator şi sfetnic al lui Petru Rareş, a fost timp de 12 ani părinte şi păstor duhovnicesc al Moldovei. Era cu metania din Mănăstirea Voroneţ, fiind unul dintre cei dintâi ucenici ai Sfântului Daniil Sihastrul. Primind o aleasă creştere şi formare duhovnicească de la dascălul său şi având multă cunoştinţă de carte în şcoala de la Voroneţ, în anul 1522 s-a învrednicit a fi ales episcop al Eparhiei Rădăuţi. Timp de peste 10 ani de zile, Episcopul Teofan a păstorit bine turma lui Hristos, apărând dreapta credinţă, făcând milă cu cei săraci şi câştigând pe toţi cu blândeţea şi dragostea sa.

În anul 1534, rămânând vacant scaunul Sucevei, voievodul Petru Rareş, cu sfat de obşte, l-a ales mitropolit al ţării. Astfel, timp de încă 12 ani, acest blând păstor a povăţuit poporul Moldovei pe calea mântuirii, făcându-se tuturor pildă de smerenie, de răbdare şi de statornicie duhovnicească. Ca mitropolit, lua apărarea celor asupriţi şi era nelipsit de la sfintele slujbe şi din sfatul ţării, unde era întotdeauna ascultat.

Acest mitropolit a format în Moldova, la Mitropolia din Suceava, cea mai vestită şcoală de pictori în frescă, printre care străluceau meşterul Dragoş Coman şi zugravul Toma din Suceava. Tot la îndemnul lui, voievodul Petru Rareş a zidit din nou şi a reînnoit mai multe biserici şi mănăstiri, ca: Mănăstirea Humor (1530), Mănăstirea Moldoviţa (1532), Catedrala Episcopiei din Roman (1542), biserica „Sfântul Dumitru” din Suceava (1535), Mănăstirea Probota (1527), Mănăstirea Bistriţa (1541-1546) şi altele. De asemenea, a rânduit stareţi din cei mai aleşi în mănăstiri şi a dezvoltat şcolile de copişti şi caligrafi de la Putna, Neamţ, Bistriţa, Probota şi Moldoviţa. În aceste lăcaşuri de rugăciune şi de înaltă trăire duhovnicească ale Moldovei s-au copiat şi s-au tradus, cu binecuvântarea Mitropolitului Teofan I, numeroase cărţi de cult şi scrieri ale Sfinţilor Părinţi. Tot aici erau vestite şcoli de psaltichie şi de formare a tinerilor pentru a deveni preoţi la sate.

Cu porunca şi cheltuiala acestui evlavios mitropolit, s-a pictat în frescă pronaosul bisericii de la Voroneţ, după cum arată inscripţia din interior: „Această tindă a înfrumuseţat-o şi aurit-o Teofan, arhiepiscop al Moldovei, în anul 1540, luna iulie, 12. Veşnica lui pomenire”. Iar în anul 1543 donează Mănăstirii Voroneţ un Praxiu (Faptele Apostolilor), scris pe pergament, de diaconul Mihail.

Astfel, bine povăţuind turma lui Hristos şi înnoind multe sfinte altare, în vara anului 1546 Mitropolitul Teofan I s-a mutat la cele veşnice şi a fost înmormântat în biserica Mănăstirii Voroneţ, alături de Sfântul Daniil, părintele său duhovnicesc.

(Arhimandritul Ioanichie BălanPatericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, pp. 159-160)