Peștera Ghetsimani – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

Am venit de departe, Doamne, să ne mărturisim Ție, să cerem iertare păcatelor noastre, să auzim cum Te rogi singur pentru lume în Grădina Ghetsimani și ne rugăm și noi împreună cu Tine.

La numai 40 de metri de la biserica Adormirii Maicii Domnului se află „Peștera Ghetsimani”, situată în partea dreaptă. Peștera este în grija catolicilor. Între biserică și peșteră se află chiliile monahilor ortodocși care slujesc la mormântul Maicii Domnului și păzesc Grădina Ghetsimani de aproape două milenii. Ne însemnăm cu Sfânta Cruce și coborâm în Peștera Ghetsimani. Un călugăr franciscan, vârstnic și foarte binevoitor, ne întâmpină. Peștera, destul de mare, este lungă de 17 metri, lată de 9 metri și are două altare. Cel de la răsărit ne amintește de locul unde au adormit ucenicii, iar cel de la sud, de locul unde S-a rugat Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ne închinăm cu evlavie adâncă la ambele altare și, în tăcerea sfintei peșteri, ne reculegem și ne reamintim Evanghelia: Atunci a venit Iisus împreună cu dânșii în satul ce se numește Ghetsimani și a zis ucenicilor: ședeți aici, până voi merge să mă rog acolo. Și luând pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zevedei, a început a Se întrista și a Se mâhni. Atunci le-a zis Iisus: Întristat este sufletul Meu până la moarte. Rămâneți aici și privegheați împreună cu Mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-Se și zicând: Părintele Meu, de este cu putință, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiești. Și venind la ucenicii Săi, i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: Așa, n-ați putut un ceas să privegheați cu Mine? Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită. Căci duhul este osârduitor, iar trupul neputincios. Iarăși ducându-Se a doua oară, S-a rugat, zicând: Părintele Meu, dacă nu este cu putință să treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-Se voia Ta. Și venind iarăși, i-a aflat dormind, căci ochii lor erau îngreuiați. Și lăsându-i, S-a dus iarăși și S-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Atunci a venit la ucenici și le-a zis: Dormiți de acum și vă odihniți! Iată s-a apropiat ceasul și Fiul Omului Se va da în mâinile păcătoșilor... (Matei 26, 36-45).

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, am venit de departe în Grădina Ghetsimani să ne înveți a ne ruga împreună cu Tine. Dă-ne mai multă râvnă pentru sfânta rugăciune, ca să ardă inimile noastre de dragostea Ta. Am venit în această peșteră să ne înveți a veghea și a plânge pentru păcatele noastre, mai ales în acest ceas când Tu Te rogi pentru noi toți cu lacrimi și „sudori ca de sânge”.

Nu știm cum trebuie să ne rugăm, cum să ne păzim mintea de gânduri rele, cum să biruim ispitele vrăjmașului. Nu mai vrem să veghem, nu mai avem lacrimi la rugăciunile noastre. Ne-am uscat la suflet, am răcit în dragoste, am slăbit în credință, nu mai iubim din inimă pe Dumnezeu și pe oameni. Nu vrem să iertăm pe frații noștri. Suntem robiți de patimi, de cele pământești. Nu mai avem râvna, smerenia, blândețea și răbdarea părinților noștri.

Mântuitorule, Te rogi în Grădina Ghetsimani singur și, ca Om, Te temi de moarte și ceri să treacă de la Tine paharul morții. Dar, ca Fiu al lui Dumnezeu, zici către Tatăl: însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiești!

Te rogi singur în această grădină a lumii, iar ucenicii Tăi dorm și noi dormim! Pentru aceea au intrat lupi răi în turma Ta și sfâșie unitatea Bisericii și amăgesc pe mulți, iar noi dormim! Scoală-ne din somn, ca să priveghem și să ne rugăm împreună cu Tine. Alungă de la noi frica, pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Deșteaptă-ne din nou la lucru împreună cu Petru, cu Iacob și Ioan, că secerișul este mult, dar lucrători sunt puțini (Luca 10, 2).

Am venit de departe, Doamne, să ne mărturisim Ție, să cerem iertare păcatelor noastre, să auzim cum Te rogi singur pentru lume în Grădina Ghetsimani și ne rugăm și noi împreună cu Tine. Îndură-Te de noi și ne iartă toate păcatele. Învață-ne cum să priveghem ziua și noaptea, ca să scăpăm de ispitele ce ne-au împresurat! Dă-ne lacrimi la rugăciunile noastre, ca să nu ne ostenim în zadar! Dă-ne din nou râvnă pentru Biserică și Evanghelie, dă-ne viață curată și putere în faptă și în cuvânt, ca să izbăvim turma ce ne-ai încredințat-o de dezbinări și eresuri. Dă-ne deplină dragoste de Dumnezeu și de oameni, ca să fim gata a ne da și viața pentru Tine, pentru mântuirea tuturor...!

O, Iisuse Hristoase, îndură-Te, iartă-ne și ne scoală din somnul păcatelor!

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Mormântul Domnului, ediția a VI-a, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010, pp. 28-30)

De la același autor

Ultimele din categorie