pr. Dragoș Bahrim

Preotul Dragoş Ciprian Bahrim (născut în 1971) este absolvent al facultăţilor de Matematică (1995) şi Teologie Ortodoxă (1999), doctor în filosofie, cu o teză despre hermeneutica Sfântului Maxim Mărturisitorul (2013), director al Seminarului Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” (din 1999), editor şi coordonator al unor colecţii de teologie și literatură patristică ale Editurii Doxologia, tată a 5 copii. Începând cu 1 ianuarie 2007 a fost numit paroh al nou-înfiinţatei parohii Munteni-Copou, cu hramurile „Sfinţii Maxim Mărturisitorul” şi „Sfântul Grigorie Palama” din cartierul Copou, Iași.

 

Articole despre autor

 

Mănăstiri

 

Texte de autor

 

Fotografii

 

Video