Puterea milosteniei – Sfântul Ierarh Antim Ivireanul

Pateric

Puterea milosteniei – Sfântul Ierarh Antim Ivireanul

  • Sfântul Ierarh Antim Ivireanul
   Puterea milosteniei – Sfântul Ierarh Antim Ivireanul / Foto: Ștefan Cojocariu

   Puterea milosteniei – Sfântul Ierarh Antim Ivireanul / Foto: Ștefan Cojocariu

„Nici un lucru nu este atât de primit înaintea lui Dumnezeu ca facerile de bine ce se fac la săraci şi la sfintele biserici. Pentru aceasta vedem în Sfânta Evanghelie că Domnul nostru Iisus Hristos nu face pe alţii moştenitori ai cereştii Sale împărăţii, fără numai pe acei ce au făcut faceri de bine întru această lume. Adică, pe cei ce au miluit pe cei săraci, au săturat pe cei flămânzi, au adăpat pe cei însetaţi, au îmbrăcat pe cei goi, au mângâiat pe cei străini şi au căutat pe cei bolnavi şi închişi.”

În predoslovia aşezământului său lăsat Mănăstirii tuturor Sfinţilor, zidită de el în Bucureşti, marele ierarh Antim spunea:

– Nici un lucru nu este atât de primit înaintea lui Dumnezeu ca facerile de bine pentru săraci şi sfintele biserici. Pentru aceasta vedem în Sfânta Evanghelie că Domnul nostru Iisus Hristos nu face pe alţii moştenitori ai cereştii Sale Împărăţii, fără numai pe acei care au făcut faceri de bine întru această lume. Adică, pe cei care au miluit pe cei săraci, au săturat pe cei flămânzi, au adăpat pe cei însetaţi, au îmbrăcat pe cei goi, au mângâiat pe cei străini şi au căutat pe cei bolnavi şi închişi.

În Aşezământul său, Mitropolitul Antim a rânduit să se facă din venitul mănăstirii multe milostenii cu cei săraci şi anume: să se înveţe carte gratuit trei copii, timp de patru ani; cei morţi, care sunt lipsiţi, să fie îngropaţi gratuit şi să fie pomeniţi la slujbe timp de 40 de zile; în cele 52 de sâmbete de peste an să se dea milostenie la cei închişi câte 20 de bani, iar Duminica să se împartă la săraci câte 13 bani; în Joia Mare să se îmbrace trei copii şi trei fete sărace; în fiecare an, la 27 octombrie, să se dea unei fete sărace ajutor pentru măritat, cât va avea nevoie, precum şi alte milostenii.

De asemenea, a hotărât evlaviosul păstor al Bisericii lui Hristos să se facă cuvenite rugăciuni, în anumite zile de peste an, pentru domn, pentru binefăcători, pentru egumeni şi pentru fericiţii ctitori şi miluitori. Iar în luna noiembrie a poruncit să se facă liturghie de o săptămână, precum singur zice în Aşezământul său:

 • Luni, pentru toţi dascălii şi învăţătorii mei. Să se împartă la săraci 40 de bani.
 • Marţi, pentru toţi duhovnicii mei câţi m-au înduhovnicit în viaţă. Să se dea la săraci 40 de bani.
 • Miercuri, pentru toţi câţi mi-au fost cunoscuţi în această lume şi pentru toţi prietenii şi făcătorii mei de bine. Să se dea şi la săraci 40 de bani.
 • Joi, pentru toate slugile câte m-au slujit în viaţă, atât mireni, cât şi călugări. Să se dea şi la săraci 40 de bani.
 • Vineri, pentru toţi cei ce i-am amărât sau i-am necăjit, sau îi voi fi năpăstuit, sau îi voi fi grăit de rău. Şi să se împartă şi la săraci 40 de bani.

Această slujbă şi această milostenie las cu legământ să se facă necontenit în toţi anii, cât va sta biserica.

Aşa s-a ostenit pentru mântuirea turmei sale acest sfânt şi prea înţelept părinte al Ţării Româneşti, învăţând, mustrând şi mângâind pe toţi, timp de 26 de ani. Apoi, fiind rânduit de Dumnezeu să moară pentru adevăr, a fost greu chinuit şi înecat de turci, dându-şi sufletul în braţele lui Hristos.

Pentru viaţa sa aleasă şi faptele sale deosebite, cât şi pentru sfârşitul său mucenicesc, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut pe fericitul Mitropolit Antim Ivireanu în rândul sfinţilor, fiind canonizat la 20 iunie 1992, cu zi de prăznuire la 27 septembrie.

Sfinte Ierarhe Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

(Arhimandritul Ioanichie BălanPatericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, pp. 253-254)