Rugăciune pentru înțelegerea dumnezeieștilor cărți

Rugăciuni

Rugăciune pentru înțelegerea dumnezeieștilor cărți

Doamne, Iisuse Hristoase, deschide-mi ochii inimii ca să ascult cuvântul Tău şi să-l înţeleg pe el şi să fac voia Ta, că nevrednic sunt eu pe pământ! Să nu ascunzi de la mine poruncile Tale, ci să-mi descoperi ochii mei, ca să cunosc minunile din legea Ta. Arată-mi mie cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, spre Tine nădăjduiesc, Dumnezeul meu, ca Tu să-mi luminezi mintea şi gândul cu lumina înţelegerii Tale, ca nu numai să citesc cele scrise, ci să le şi fac pe ele. Ca nu spre păcat să citesc vieţile şi cuvintele sfinţilor, ci spre înnoire şi spre luminare şi spre sfinţirea şi mântuirea sufletului şi spre moştenirea vieţii veşnice. Că tu eşti luminarea celor ce zac în întuneric şi de la Tine este toată darea cea bună şi tot darul cel desăvârşit. Amin!

Rugăciunile lunii Decembrie

Calendar ortodox
2 Decembrie