Rugăciune pentru primirea darului blândeții și al smereniei, întru slujirea aproapelui

Rugăciuni

Rugăciune pentru primirea darului blândeții și al smereniei, întru slujirea aproapelui

O, blândule și smeritule cu inima Făcător, Dătător de viață, Răscumpărător, Hrănitor și Păzitor al nostru, Doamne Iisuse! Învață-ne pe noi dragostea, blândețea și smerenia prin Duhul Tău Cel Sfânt și ne întărește pe noi întru aceste virtuți bineplăcute Ție. Dar să nu se trufească inima noastră din pricina darurilor Tale bogate și să nu ne închipuim că noi hrănim, îndestulăm sau ținem pe cineva. Tu, Hrănitorul Cel de obște al tuturor, îi hrănești, îi îndestulezi și îi păzești pe ei.

Toți își dobândesc bunăstarea și se odihnesc sub aripile bunătății Tale, ale mărinimiei Tale și-ale iubirii Tale de oameni, iar nu sub ale noastre, căci noi înșine avem nevoie să ne ascundem sub umbra aripilor Tale în fiece clipă a vieții noastre. Ochii noștri sunt îndreptați către Tine, Dumnezeul nostru, precum sunt ochii slugilor la mâinile stăpânului, sau ochii slujnicei spre mâna stăpânei sale, până când ne vei umple de darurile mărinimiei Tale. Amin.

(Starețul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk, Îndreptar pentru spovedanie, Editura Sophia, 2013, pp. 63-64)

Rugăciunile lunii Iulie

Calendar ortodox
21 Iulie

glas 3, voscr. 4