Troparul Sfântului Apostol și Arhidiacon Ștefan

Tropare

Troparul Sfântului Apostol și Arhidiacon Ștefan

Glasul 4

Încununatu-s-a creștetul tău cu diademă împărătească, pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre mucenici. Că vădind nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre.

Troparele lunii Martie

Calendar ortodox
3 Martie

glas 6, voscr. 6