Ajutoare românești la Mănăstirea Sfântul Pavel – Pelerinajul părintelui Cleopa la Athos

Locuri de pelerinaj

Ajutoare românești la Mănăstirea Sfântul Pavel – Pelerinajul părintelui Cleopa la Athos

    • Turnul de apărare al Mănăstirii Sfântul Pavel
      Turnul de apărare al Mănăstirii Sfântul Pavel / Foto: Dr. Nicholas Exadaktylos

      Turnul de apărare al Mănăstirii Sfântul Pavel / Foto: Dr. Nicholas Exadaktylos

Distrusă de piraţi şi cruciaţi de mai multe ori, mănăstirea a fost rezidită cu ajutorul domnilor sârbi şi români. Dintre ctitorii români care au ajutat la întreţinerea şi înnoirea Mănăstirii Sfântul Pavel, amintim pe cei mai importanţi.

Astfel, Sfântul Ştefan cel Mare construieşte un aghiasmatar în anul 1472, iar între anii 1497-1500 renovează biserica şi construieşte un apeduct. În anul 1501, fraţii Craioveşti – Barbu, Danciu, Pârvu şi Radu dau mănăstirii ajutor anual câte 2.000 aspri.

Neagoe Basarab construieşte pirgul (turnul de apărare) şi zidurile de incintă, între anii 1516-1521. Radu Paisie şi Bogdan cel Orb (1516) dau ajutoare în bani; Alexandru Lăpuşneanu pictează un paraclis în anul 1555; Sfântul Constantin Brâncoveanu (1690-1708) construieşte paraclisul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi reînnoieşte chiliile mănăstirii. Domnii fanarioţi susţin şi ei mănăstirea cu ajutoare băneşti.

(Protosinghel Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Locurile Sfinte, editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1992, p. 469)

Citește despre: