Ap. Evrei 3, 1-4

Fraţilor sfinţi, care sunteţi părtaşi chemării cereşti, luaţi aminte la Apostolul şi Arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus Hristos, Care credincios a fost Celui ce L-a rânduit, precum şi Moise în toată casa Lui. Pentru că Acesta (Iisus) S-a învrednicit de mai multă slavă decât Moise, după cum are mai multă cinste decât casa cel ce a zidit-o. Căci orice casă e zidită de către cineva, iar ziditorul a toate este Dumnezeu.