Ap. Galateni 3, 8-12

Fraţilor, văzând Scriptura dinainte, că Dumnezeu îndreptează neamurile din credinţă, dinainte a binevestit lui Avraam: «Se vor binecuvânta în tine toate neamurile». Deci, cei ce sunt din credinţă sunt binecuvântați împreună cu credinciosul Avraam. Fiindcă toţi câţi sunt din faptele Legii sunt sub blestem, întrucât s-a scris: «Blestemat este oricine nu stăruie întru toate cele scrise în cartea Legii, ca să le facă». Iar acum că, prin Lege, nu se îndreptează nimeni înaintea lui Dumnezeu, este lucru lămurit, deoarece «dreptul din credinţă va fi viu». Legea, însă, nu este din credinţă, dar cel care va face acestea va fi viu prin ele.