După ce ne împărtășim suntem mai luminoși, mai senini, mai plini de bucurie

Noi nu cunoaştem, nu putem cunoaşte, taina Sfintei împăr­tăşanii, taina unirii cu Tine, o, Dătătorule de Viaţă, dar după împărtăşanie ne simţim mai luminoşi, mai senini, mai plini de bucurie, mai tari şi mai plini de viaţă. 

Omul crede în prietenul său, el nu va putea crede într-un vrăjmaş. Nici un muritor n-a avut şi n-ar fi putut să aibă, chiar în persoana propriului său tată sau a propriei sale mame, un prieten atât de mare, atât de adevărat şi atât de credincios ca pe Domnul nostru Iisus Hristos. Şi oare nu-L vom ascul­ta noi pe un prieten atât de mare atunci când el ne povăţuieşte sau ne porunceşte să facem ceva? Căci El a spus: „Adevărat, adevărat zic vouă: dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Căci Trupul Meu este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el” (Ioan 6: 53-56).

O, surorilor, să spunem în rugăciunile noastre: „Noi ascultăm de Sfântul Tău cuvânt, o, Doamne şi Mântuitorule, noi îl ascultăm şi-l împlinim. Noi primim împărtăşania, ne cuminecăm cu Trupul şi Sângele Tău, chiar dacă suntem nevrednici, iartă-ne, de dragul mântuirii sufletelor noastre. Noi nu cunoaştem, nu putem cunoaşte, taina Sfintei împăr­tăşanii, taina unirii cu Tine, o, Dătătorule de Viaţă, dar după împărtăşanie ne simţim mai luminoşi, mai senini, mai plini de bucurie, mai tari şi mai plini de viaţă. Ce altceva ne mai trebuie? Simţământul e mai puternic decât cunoaşterea. Inima e mai simţitoare decât mintea. Dragostea e mai mare decât raţiunea.” (Sfântul Nicolae Velimirovici)

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Justin Popovici, Lupta pentru credință și alte scrieri, traducere de prof. Paul Bălan, Editura Rotonda, Pitești, 2011, pp. 32-33)

De la același autor

Ultimele din categorie