Sfânta Împărtăşanie este un ajutor minunat pentru cei ce luptă împotriva păcatului

Cu frică şi evlavie trebuie să stai în Biserică, căci Hristosul nostru este de faţă în chip nevăzut, împreună cu sfinţii îngeri. El îl umple pe cel atent şi evlavios cu har şi binecuvântări, în timp ce pe cei neatenţi El îi condamnă ca fiind nevrednici.

Să ne pregătim cu minţile curăţite şi, aspirând la scoaterea simţurilor noastre de sub robia patimilor, să intrăm împreună cu Sfinţii Apostoli la Cina Mistică în curăţie, şi să ne împărtăşim de dulcele nostru Iisus, aşa încât El să poată vieţui cu noi în vecii vecilor.

Cu frică şi evlavie trebuie să stai în Biserică, căci Hristosul nostru este de faţă în chip nevăzut, împreună cu sfinţii îngeri. El îl umple pe cel atent şi evlavios cu har şi binecuvântări, în timp ce pe cei neatenţi El îi condamnă ca fiind nevrednici. Încearcă să te împărtăşeşti cât mai des cu putinţă – căci Sfânta Împărtăşanie este un ajutor minunat pentru cei ce luptă împotriva păcatului.

Ar trebui să te apropii de dumnezeiasca Taină cu multă durere, întristare şi cu conştiinţa păcatelor tale. Mare este mila lui Dumnezeu, Care binevoieşte să intre întru cele dinăuntru ale tale fără să se scârbească de mulţimea păcatelor tale. În loc de aceasta, dintr-o dragoste nemărginită, El vine să te sfinţească şi să te învrednicească a deveni fiu al Său şi împreună-moştenitor al Împărăţiei Sale.

(Comori duhovniceşti din Sfântul Munte Athos – Culese din scrisorile şi omiliile Avvei Efrem, Editura Bunavestire, 2001, p. 375)

De la același autor

Ultimele din categorie