Ev. Ioan 14, 21-24

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: cel care are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cine Mă iubeşte pe Mine, iubit va fi de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. L-a întrebat Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, um se face că nouă vrei să Te arăţi, iar lumii nu? Iisus a răspuns şi i-a zis: dacă Mă iubeşte cineva pe Mine, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi pe el, şi vom veni la el, şi locaş la el ne vom face. Cine nu Mă iubeşte nu ţine cuvintele Mele. Dar cuvântul, pe care l-aţi auzit, nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis.