Ev. Luca 6, 24-30

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, bogaţilor, că vă luaţi pe pământ mângâierea voastră! Vai vouă, celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi! Vai vouă, celor ce astăzi râdeţi, Că veţi plânge şi vă veţi tângui! Vai vouă, când toţi oamenii vă vor vorbi de bine! Căci tot aşa făceau prorocilor mincinoşi părinţii lor. Iar vouă, celor ce ascultaţi, vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi; binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce vă fac necazuri. Celui ce te loveşte peste obraz, întoarce-i şi pe celălalt; pe cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-ţi ia şi cămaşa; oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi.