Ev. Matei 21, 43-46

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat vă spun vouă că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va zdrobi. Iar arhiereii şi fariseii, ascultând pildele Lui, au înţeles că despre ei vorbeşte. Și căutând să-L prindă, s-au temut de popor, pentru că Îl socotea proroc.