Lumină lină din Hristos – Lumina lină

Reflecții

Lumină lină din Hristos – Lumina lină

  • raze de lumină în biserică
   Lumină lină din Hristos – Lumina lină / Foto: Benedict Both

   Lumină lină din Hristos – Lumina lină / Foto: Benedict Both

  • Mănăstirea Zosin
   Lumină lină din Hristos – Lumina lină / Foto: Oana Nechifor

   Lumină lină din Hristos – Lumina lină / Foto: Oana Nechifor

Ne aflăm, încă, sub razele binefăcătoare ale Învierii Domnului, raze care îl fac pe om să-și înțeleagă rostul și menirea. Raza aducătoare de lumină cerească străbate peste toată frământarea veacurilor, până în adâncul conștiinței, risipind îndoiala, nesiguranța și deschizând perspectiva vieții de veci.

Ne găsim într-un popas tainic de rugăciune care ne pune în legătură directă cu Hristos Cel Înviat, care ne încredințează că toate în lume își au rostul și timpul lor. Sfântul Apostol Pavel scrie: „Dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătură (a învierii) celor adormiți” (I Corinteni 15, 20).

Hristos Domnul ne spune astăzi, mai mult ca oricând „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6). Calea vieții este „Calea Domnului” (Matei 3, 3), este „cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos” după scăparea de „întinăciunile lumii” (II Petru 2, 20), este „calea păcii” (Luca 1, 79), (Romani 3, 7) și a „mântuirii”(Fapte 16, 17).

Acesta este Adevărul…Adevăr care ne deschide mintea, inima și sufletul spre o cunoaștere și o trăire cu adevărat a sensului vieții creștine în raport cu Dumnezeu și cu aproapele. Este necesară o părăsire a cărării păcatului, unde mulți îngroapă talanții primiți, și o reîntoarcere, prin chemare lăuntrică, către credință, prin Biserică, la mântuire.

Viața adevărată este legată indisolubil de credința în Dumnezeu, de cunoașterea corectă a adevărurilor care întăresc credința și-l apropie pe om de Creatorul său. Viața adevărată trebuie să fie echilibrată, optimistă, dinamică, lucrătoare și creatoare de valori. Ea trebuia să reprezinte în totalitate învățătura creștină. Poate rezona idealist, în realitatea de astăzi, când lumea trece printr-o criză spirituală, prin momente de tensiune socială, economică și istorică.

Dar… „neliniștit este sufletul meu, Doamne, până se va întoarce la Tine”, spune Fericitul Augustin, și de aceea se impune „o regăsire a vieții noastre sufletești, o trăire evanghelică intensă, o adâncire și o spiritualizare a trăirii creștine ortodoxe cu puterea harică a Duhului Sfânt, spre fericirea și bucuria mântuirii noastre” completează Părintele Ion Cârciuleanu. Credința noastră se întemeiază pe Iisus Hristos, veșnic și viu. Ea „luminează mințile, mângâie inimile, limpezește conștiințele și întărește sufletele îndemnându-le preocupațiile și silințele spre idealul vieții creștine, spre adevăr și spre dreptate”.

Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos este ajutorul și mântuirea noastră în aceste timpuri. El ne iubește și nu ne disprețuiește pe noi că suntem păcătoși, ci privește cu milă și îndurare la slăbiciunile noastre. El vede în fiecare dintre noi dincolo de aparența noastră înșelătoare, El aude strigătul pe care îl ridică spre ceruri sufletul nostru păcătos.

Este timpul să venim și să-l cunoaștem pe Domnul, să primim Lumină lină din Lumina lină care este Hristos.

Hristos a Înviat!