Odoarele Mănăstirii Grigoriu – Pelerinajul părintelui Cleopa la Athos

Tot în biserică se păstrează în strana arhierească o altă icoană miraculoasă a Maicii Domnului rămasă nearsă în toate incendiile care au mistuit mănăstirea.

După ce ne închinăm la cele două icoane miraculoase, Maica Domnului „Alăptătoarea” (Galactotrofusa) şi Sfântul Ierarh Nicolae, patronul acestei mănăstiri, suntem invitaţi să vizităm biblioteca şi tezaurul. În bibliotecă se păstrează 297 manuscrise de valoare, din care 11 sunt pe pergament, şi încă 4.000 cărţi tipărite. Pe lângă numeroase obiecte de cult de valoare, biserica mănăstirii păstrează în cutii de argint părţi de sfinte moaşte de la mulţi sfinţi şi anume: mâna dreaptă a Sfântului Grigorie Teologul, craniul Sfintei Fotinia, al Sfântului Dionisie, al Sfântului Chiriac, al Sfântului Grigorie, părţi din moaştele sfinţilor mucenici de la Mitilena, insula Lesbos, şi altele.

Tot în biserică se păstrează în strana arhierească o altă icoană miraculoasă a Maicii Domnului rămasă nearsă în toate incendiile care au mistuit mănăstirea. Icoana se numeşte „Pantanasa”, „Odighitria” (Îndrumătoarea) sau „Paleologhina”, originară din Moldova. A fost dăruită Mănăstirii Grigoriu de soţia voievodului Ştefan cel Mare, Maria de Mangop, „Doamna Moldovei”, cum reiese din inscripţia de pe ea. Documentele şi actele de valoare au fost mistuite aproape integral în marele incendiu din anul 1762. Multe din ele erau provenite de la Ştefan cel Mare şi Sfânt şi alţi domni moldoveni.

(Protosinghel Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Locurile Sfinte, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1992, pp. 463-464)

De la același autor

Ultimele din categorie