Vizita Patriarhului Justinian la chilia românească a Sfântului Ipatie

Locuri de pelerinaj

Vizita Patriarhului Justinian la chilia românească a Sfântului Ipatie

  • Vizita Patriarhului Justinian la chilia românească a Sfântului Ipatie
   Vizita Patriarhului Justinian la chilia românească a Sfântului Ipatie

   Vizita Patriarhului Justinian la chilia românească a Sfântului Ipatie

  • Vizita Patriarhului Justinian la chilia românească a Sfântului Ipatie
   Vizita Patriarhului Justinian la chilia românească a Sfântului Ipatie

   Vizita Patriarhului Justinian la chilia românească a Sfântului Ipatie

În vara anului 1963, venit în Athos la sărbătoarea a 1000 de ani de viaţă de obşte monahală, Patriarhul Justinian a vizitat Schitul Prodromu şi o singură chilie românească, cea a Sfântului Ipatie. Patriarhul era însoțit de Înaltpreasfințitul Firmilian al Olteniei şi de Preasfințitul Partenie al Romanului şi Huşilor, cât şi de părinţii profesori I. G. Coman şi Nicolae Mladin.

Despre această memorabilă vizită, părintele Dometie Trihenea – stareţul chiliei Sfântul Ipatie, nota:

„La data de 27 iunie 1963 am avut fericirea să primim în Chilia Sfântului Ipatie, în sunetul clopotelor şi armonia cântărilor, pe Preafericitul Patriarh Justinian, cu suita Preafericirii lui. După Te Deum a spus un frumos cuvânt de primire Dometie ieromonahul, amintind istoria chiliei şi faptul că Sfântul Ipatie este unul dintre cei 318 părinţi de la Sinodul I de la Niceea, cel care l-a salutat pe episcopul Teofil al Tomisului din Dacia, azi Constanţa. După terminare, Preafericitul Patriarh a exclamat: «Foarte frumos!» Apoi a ţinut o cuvântare de frumoasă amintire, aducându-ne toate binecuvântările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale tuturor călugărilor şi călugăriţelor şi ale tuturor binecredincioşilor creştini din România, care cu multă plecăciune şi sfinţenie pronunţă cuvântul «Sfântul Munte».

Îndemnându-ne să fim cu bună supunere către mănăstirile din Athos, către stăpânirea autorităţilor şi ţara adoptivă, a spus: «Ca prin voi şi faptele voastre să se preamărească Dumnezeu şi Maica Domnului, ocrotitoarea acestui Sfânt Munte, minunat şi frumos». După închinarea la Sfânta Evanghelie a scris pe aceasta următoarele: «Cu prilejul sărbătoririi celor o mie de ani de la organizarea monahismului în Sfântul Munte Athos, de către Sfântul Atanasie, am vizitat Chilia Sf. Ipatie unde se nevoiesc cei patru monahi români cărora le-am împărtăşit ale noastre binecuvântări». Patriarhul a dăruit chiliei un rând de veşminte preoţeşti foarte frumoase, un stihar diaconesc, o cruce pentru Sfânta Masă, cruciuliţe, cărţi de rugăciuni şi alte daruri precum şi un pomelnic pe care a trecut, la vii, tot neamul românesc, iar la morţi pe toţi ostaşii care s-au jertfit pentru România.”

La plecare, potrivit unei mărturii de la un ucenic al Părintelui Dometie, Patriarhul i-a îndemnat pe vieţuitorii Chiliei Sfântul Ipatie: „Să ţineţi călduţă vatra aceasta că e un loc tare drăguţ, singura chilie ardelenească”.

Citește despre: