Biserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul din Ein Karen

Locuri de pelerinaj

Biserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul din Ein Karen

  • Biserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul din Ein Karen
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

  • Biserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul din Ein Karen
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

  • Biserica Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul din Ein Karen
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

„Şi după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. (…) Şi frica i-a cuprins pe toţi care locuiau împrejurul lor; şi în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte” (Luca 1, 57, 65).

După o veche tradiţie, în Ein Karen este locul naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (Luca 1, 67-79). În secolele V-VII, bizantinii au construit aici o bisericuţă închinată Sfintei Elisabeta. Mai târziu, cruciaţii au refăcut aşezământul, însă biserica cruciaţilor a fost distrusă de Saladin sau, mai exact, a fost transformată într-un mare han. În secolul al XVII-lea, călugării franciscanii au recuperat şi au restaurat întreaga biserică.

Actuala biserică a fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. În interior, la stânga privind spre altarul principal, câteva trepte de piatră conduc spre o grotă naturală considerată ca făcând parte din locuinţa lui Zaharia.

În timpul lucrărilor de restaurare din prima partea a secolului al XX-lea, sub actualul portic al bisericii a fost descoperit un paraclis din secolul al V-lea sau al VI-lea, cu două morminte săpate în piatră, din epoca romană. Inscripţia grecească de pe unul dintre mozaicurile paraclisului dă mărturie că este vorba despre mormintele unor martiri. După o tradiţie din secolele VII-VIII, în aceste morminte au fost îngropaţi pruncii nevinovaţi masacraţi din porunca lui Irod. Alături de acest paraclis a fost descoperită o bisericuţă, tot din epoca bizantină.

(Foto) Locul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul - Ein Karem, Israel