Ein Karem – Patria Sfântului Ioan Botezătorul

Locuri de pelerinaj

Ein Karem – Patria Sfântului Ioan Botezătorul

    • Ein Karem
      Ein Karem – Patria Sfântului Ioan Botezătorul / Foto: Pr. Silviu Cluci

      Ein Karem – Patria Sfântului Ioan Botezătorul / Foto: Pr. Silviu Cluci

La sud-vest de Ierusalim, la câţiva kilometri se află localitatea Ein Karem, numită de Evanghelistul Luca „ţinut muntos” şi „cetate a seminţiei lui Iuda”. Cu două mii de ani în urmă, aici s-au petrecut o serie de evenimente remarcabile ale istoriei Noului Testament.

Semnificaţia numelui localităţii nu este pe deplin lămurită: izvorul îmbelşugat sau izvorul viei sau, simplu, izvorul Karemului. Locuit deja din epoca bronzului, Iosua a repartizat Karemul tribului lui Iuda (Iosua 15,20 şi 59). Se poate ca Ein-Karem să fie Karem din Vechiul Testament, oraş al neamului lui Iuda (Nav. 15, 59).

Conform tradiţiei creştine, în Ein Karem s-a aflat casa Sfinţilor Zaharia şi Elisabeta, părinţii Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului Hristos. La Buna Vestire, Arhanghelul Gavriil i-a vestit Maicii Domnului că şi Elisabeta, verişoara sa, a zămislit un fiu prin puterea lui Dumnezeu, pentru care nimic nu este cu neputinţă (Luca 1,36). Aflând vestea, Maica Domnului „s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei lui Iuda” (Luca 1, 39) şi a rămas împreună cu verişoara sa până la naşterea lui Ioan Botezătorul (Luca 1, 56).

Identificarea localităţii se bazează pe distanţa de la Ierusalim (7,5 km) pe care arhidiaconul Teodosie, care a făcut un pelerinaj aici în anul 530, o menţionează în descrierea pe care a lăsat-o Ţării Sfintei, precum şi pe menţiunea sărbătoririi la Ein Karem a Sfintei Elisabeta (28 august), într-un lecţionar gruzin, înainte de anul 638.

În secolele V-VII, bizantinii au construit aici o bisericuţă închinată Sfintei Elisabeta. Despre biserica „Bet-Zaharia” („Casa lui Zaharia”) scriau autori medievali, inclusiv egumenul rus Daniil, în cunoscuta sa „Călătorie” (de la începutul secolului al XII-lea). Egumenul Daniil menţionează biserica Sfintei Elisabeta din apropiere de Ein Karem („la jumătate de verstă” de casa lui Zaharia), în locul în care mama Sfântului Ioan Înaintemergătorul, împreună cu fiul, au scăpat de slugile împăratului Irod (tradiţie păstrată în Prima Evanghelie a lui Iacov, text apocrif). Mai târziu, cruciaţii au găsit la Ein Karem două sanctuare pe care le-au reconstruit.

Astăzi, la Ein Karem se află Mănăstirea rusească Muntele (unde se păstrează cinstita icoană a Maicii Domnului din Kazan, un stâlp din casa sfântului proroc Zaharia şi a dreptei Elisabeta, piatra pe care a propovăduit Ioan Botezătorului); izvorul Maicii Domnului, care curge între mănăstirea rusească şi mănăstirea franciscană al Vizitei, unde, conform tradiţiei, a venit Maica Domnului şi a stat la ruda ei Elisabeta; mănăstirile catolice a Surorilor Sionului (fondată în anul 1860) şi a Surorilor Rozariului (fondat în anul 1910).

(Foto) Locul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul - Ein Karem, Israel

Realizat de