Ce spun Părinții Bisericii despre Sfânta Împărtășanie

„Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” (Ioan 6, 54)

Sfântul Vasile cel Mare:

„Bun și folositor lucru este a ne împărtăși cu Sfântul Trup și Sânge al lui Hristos, întrucât El Însuși spune: «Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică». Căci cine se îndoiește de faptul că a te împărtăși încontinuu de viață nu e nimic altceva decât a fi de mai multe ori viu?” 

Sfântul Ioan Gură de Aur:

„Care păstor hrănește oile sale cu mădularele lui? Dar pentru ce vorbesc de păstor? Hristos Însuși ne hrănește cu propriul Lui Sânge și prin toate Se unește strâns cu noi. Nu ne dă Hristos apă de izvor, ci Sânge viu, care nu-i simbol al morții, ci pricină a vieții.” 

Sfântul Chiril al Alexandriei:

„Așa să te împărtășești din Euharistie: crezând că ea alungă nu numai moartea, ci bolile din noi; căci, ajungând în noi, Hristos adoarme legea sălbatică din mădularele trupului, aprinde evlavia față de Dumnezeu și omoară patimile.” 

Sfântul Grigorie de Nyssa:

„Sfânta Euharistie este începutul îndumnezeirii noastre.” 

Sfântul Ignatie Teoforul:

„Sârguiți-vă dar să vă adunați mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu și spre slava Lui. Când vă adunați des, sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinței voastre se risipește prăpădul lor. Nimic nu este mai bun ca pacea, în care încetează orice război al celor cerești și pământești.” 

Sfinții Calist si Ignatie Xantopol:

„Nimic nu ne ajută și nu contribuie așa de mult la curățirea sufletului, la luminarea minții și la sfințirea trupului ca împărtășirea și cuminecarea continuă cu Preacuratele și Nemuritoarele Taine ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos.” 

De la același autor

Ultimele din categorie