Pentru a intra în bucurie trebuie pregătire!

Pregătire este încă şi să învăţaţi a păzi poruncile lui Dumnezeu. Să izgoniţi patimile, judecata, mânia şi celelalte, în chip lin. Adică, nu loviţi direct răul, ci, dispreţuind patima, să vă întoarceţi cu iubire către Dumnezeu. 

Luaţi aminte însă! Precum am spus, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta. Să nu prindă de veste cel rău. Să trăiţi în Rai fără ca cel rău să ştie şi să vă pizmuiască. Nu uitaţi că există şi pizma celui potrivnic.

Pregătire este încă şi să învăţaţi a păzi poruncile lui Dumnezeu. Să izgoniţi patimile, judecata, mânia şi celelalte, în chip lin. Adică, nu loviţi direct răul, ci, dispreţuind patima, să vă întoarceţi cu iubire către Dumnezeu. Să vă îndeletniciţi cu imnele, cu troparele sfinţilor, ale mucenicilor, cu psalmii lui David. Să studiaţi Sfânta Scriptură şi pe Părinţii Bisericii. În acest fel, sufletul vostru se va înmuia, se va sfinţi, se va îndumnezei, va fi gata să primească vestiri de la Dumnezeu.

Încet-încet vă va cerceta harul. Veţi intra în bucurie. Veţi începe să trăiţi în pace, aşa încât, după aceea veţi deveni mai puternici prin harul dumnezeiesc. Nu vă veţi mânia, nu vă veţi aprinde, nu veţi răstălmăci, nu veţi judeca, îi veţi primi pe toţi cu iubire.

(Ne vorbeşte părintele Porfirie – Viaţa şi cuvintele, Traducere din limba greacă de Ieromonah Evloghie Munteanu, Editura Egumeniţa, 2003,  p. 210)

De la același autor

Ultimele din categorie