Cuviosul Efrem Ieroschimonahul, egumen al Mănăstirii Voroneț

Pateric

Cuviosul Efrem Ieroschimonahul, egumen al Mănăstirii Voroneț

    • Mănăstirea Voroneț
      Mănăstirea Voroneț / Foto: Ștefan Cojocariu

      Mănăstirea Voroneț / Foto: Ștefan Cojocariu

După anul 1480, egumenul Misail, retrăgându-se la liniște, a încredințat obștea Mănăstirii Voroneț ieroschimonahului Efrem. Timp de aproape zece ani, noul egumen a povățuit cu multă pricepere această aleasă sihăstrie, îndemnând, sfătuind și făcându-se tuturor pildă de răbdare și statornicie. A dezvoltat încă școala de caligrafi din mănăstire și a purtat o deosebită grijă de Sfântul Daniil, ce sihăstrea alături de mănăstire.

Cuviosul Efrem Ieroschimonahul, de la Mănăstirea Voroneţ (secolele XV-XVI)

Ieroschimonahul Efrem era unul dintre ucenicii apropiaţi ai Sfântului Daniil Sihastrul. El s-a format duhovniceşte lângă chilia acestui cuvios de la Putna, în preajma căruia s-a nevoit în anii tinereţii. Apoi, stabilindu-se în sihăstria Voroneţului, a primit darul preoţiei şi slujea cu credinţă şi osârdie Biserica lui Hristos. În obşte era iubit de toţi, mai ales pentru smerenia şi ascultarea lui faţă de Sfântul Daniil, că niciodată nu ieşea din cuvântul bătrânului şi toate le făcea cu binecuvântare.

După anul 1480, egumenul Misail, retrăgându-se la linişte, a încredinţat obştea Mănăstirii Voroneţ ieroschimonahului Efrem. Timp de aproape zece ani, noul egumen a povăţuit cu multă pricepere această aleasă sihăstrie, îndemnând, sfătuind şi făcându-se tuturor pildă de răbdare şi statornicie. A dezvoltat încă şcoala de caligrafi din mănăstire şi a purtat o deosebită grijă de Sfântul Daniil, ce sihăstrea alături de mănăstire.

Acest cuvios egumen făcea parte dintre sfetnicii lui Ştefan cel Mare şi era multora dascăl şi părinte duhovnicesc. Tot el s-a învrednicit, în anul 1488, să vadă la Voroneţ o nouă biserică de piatră, înălţată de marele domn în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Apoi, cu sfat de obşte numindu-se Cuviosul Daniil stareţ al Mănăstirii Voroneţ, egumenul Efrem îi era întru toate ascultător, până ce cuviosul s-a mutat la cereştile lăcaşuri. Deci, mai trăind câţiva ani după mutarea lui şi bineplăcând lui Dumnezeu, în primii ani ai secolului al XVI-lea s-a săvârşit cu pace şi Cuviosul Efrem ieroschimonahul, lăsând în Voroneţ peste 60 de monahi.

(Arhimandritul Ioanichie BălanPatericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, p. 133)