Ev. Ioan 19, 25-27; 21, 24-25

Ev. Ioan 19, 25-27; 21, 24-25

În vremea aceea stăteau lângă crucea lui Iisus mama Sa şi sora mamei Sale, Maria lui Cleopa şi Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: iată mama ta! Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o în casa sa.

Acesta este ucenicul care mărturiseşte despre acestea şi care a scris acestea, şi ştim că mărturia lui e adevărată. Mai sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus şi care, de s-ar fi scris cu de-amănuntul, socotesc că nici în lumea toată n-ar fi putut încăpea cărţile ce s-ar fi scris. Amin!

Acatistele lunii Decembrie

Calendar ortodox
5 Decembrie